FIRM Insights

Blog

“ผลประโยชน์” มูลเหตุความขัดแย้งหลักของ “ศึกสายเลือด”

กรณีพิพาทในเรื่องสิทธิในตราสินค้า ที่กลายเป็น “ศึกสายเลือด” ระหว่างสมาชิกในครอบครัวมีให้เห็นเป็นข่าวในบ้านเรากันอยู่เนือง ๆ จึงไม่ต้องแปลกใจเมื่อเราพบว่าหนึ่งในมูลเหตุความขัดแย้งที่พบมากที่สุดคือเรื่องของ “ผลประโยชน์” นั่นเอง
FIRM

“ผลประโยชน์” มูลเหตุความขัดแย้งหลักของ “ศึกสายเลือด”

tetuer adip iscing

กรณีพิพาทในเรื่องสิทธิในตราสินค้า ที่กลายเป็น “ศึกสายเลือด” ระหว่างสมาชิกในครอบครัวมีให้เห็นเป็นข่าวในบ้านเรากันอยู่เนือง ๆ จึงไม่ต้องแปลกใจเมื่อเราพบว่าหนึ่งในมูลเหตุความขัดแย้งที่พบมากที่สุดคือเรื่องของ “ผลประโยชน์” นั่นเอง ตราสินค้า สูตรลับผสมพิเศษของสินค้า งานฝีมือที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ถือเป็นสิ่งที่ครอบครัวต้องร่วมกันเก็บรักษาไว้เพราะเป็นหัวใจของธุรกิจ นอกจากนี้ความขัดแย้งในครอบครัวอาจเกิดจากความรู้สึกว่ามี ความไม่เป็นธรรม ความไม่เสมอภาค การได้รับสิทธิพิเศษของสมาชิกบางคน การเลือกที่รักมักที่ชัง ความคลุมเครือในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การเข้าไม่ถึงสวัสดิการของสมาชิก  การขาดระบบจัดการที่ชัดเจน หรือมีผลประโยชน์และทรัพย์สินบางอย่าง ที่ไม่สามารถแบ่งให้ลงตัวเท่า ๆกันได้โดยง่าย เช่น ที่ดินของมีค่าของตระกูล ของสะสม ภาพวาด ของโบราณ พระพุทธรูป วัตถุมงคล ฯลฯ ผลประโยชน์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว ตั้งแต่ หุ้นของธุรกิจครอบครัว การแบ่งหุ้นให้สมาชิกครอบครัวถือเป็นประเด็นหลักในเรื่องของผลประโยชน์ การตัดสินใจของผู้ก่อตั้งว่าจะให้หุ้นกับสมาชิกคนไหนบ้างเป็นเรื่องของส่วนบุคคล เริ่มตั้งแต่การแบ่งหุ้นให้ลูกเท่า ๆ กันทุกคน เพื่อความเสมอภาคและคิดว่ายุติธรรมที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาของความขัดแย้ง แต่ความเสี่ยงคือเมื่อทุกคนได้หุ้นเท่า ๆ กัน ความเป็นเจ้าของธุรกิจก็ถูกหารเฉลี่ยลงไป ความสนใจในการบริหารธุรกิจของสมาชิกแต่ละคนอาจลดน้อยลงตามไปด้วย เนื่องจากผลกำไรที่ได้จะต้องถูกแบ่งไปให้สมาชิกทุกคนเท่า ๆ กัน มีตัวอย่างของครอบครัวหนึ่งที่มีการแบ่งหุ้นเท่า ๆ กัน พี่คนโตที่เป็นผู้นำเริ่มไม่สนใจธุรกิจหันไปทำธุรกิจส่วนตัว ในขณะที่น้อง ๆ เริ่มรู้สึกถึงความเอาเปรียบและในที่สุดก็มีปัญหากัน การแบ่งหุ้นให้สมาชิกในจำนวนที่ไม่เท่ากัน โดยให้สมาชิกผู้ชายที่ทำงาน มากกว่าสมาชิกหญิง หรือการกำหนดผู้รับช่วงต่อธุรกิจที่ชัดเจน (ซึ่งมีข้อดี และเป็นสิ่งที่ทำกันในหลายๆ บ้าน) อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องที่สมาชิกคนอื่น ๆ อาจไม่พอใจ หรือผู้สืบทอดที่ถูกวางตัวไว้แล้วอาจไม่เก่งจริงหรือไม่อยากทำธุรกิจของที่บ้านก็ได้ ผลประโยชน์บางอย่างเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแบ่งให้ลงตัวหรือเท่า ๆ กันได้ เช่น ที่ดินในพื้นที่ต่าง ๆ สิ่งปลูกสร้าง ของสะสมมีค่าต่าง ๆ ในขณะที่สมาชิกครอบครัวต้องการสิ่งเหล่านี้เหมือน ๆ กัน ที่ดินผืนเดียวกันและไม่สามารถตกลงกันได้ ซึ่งผลลัพธ์จะออกมาคนหนึ่งได้ คนหนึ่งเสียหรือถ้าไม่ยอมกันความสัมพันธ์ก็จะเสียหาย บางครอบครัวเมื่อถึงเวลาที่ต้องมีการแบ่งทรัพย์สิน  ถ้าหัวหน้าครอบครัวอยู่ก็จะเป็นคนตัดสินว่าจะให้ใครดูแลหรือให้ลูก ๆ ไปตกลงกันเอง ผลลัพธ์บางทีก็ตกลงกันได้ บางทีก็ใช้วิธีจับฉลากเลยก็มี ผลประโยชน์ที่มีมูลค่าที่ครอบครัวต้องรักษาไว้ เพราะเป็นหัวใจของธุรกิจนั่นคือ ตราสินค้า  สูตรลับผสมพิเศษของสินค้า งานฝีมือที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นสิ่งที่ครอบครัวต้องร่วมกันเก็บรักษาไว้เพราะถ้าหลุดออกไปสู่ภายนอกธุรกิจก็จะหมดความสำคัญไปเลย….
FIRM

“ผลประโยชน์” มูลเหตุความขัดแย้งหลักของ “ศึกสายเลือด”

กรณีพิพาทในเรื่องสิทธิในตราสินค้า ที่กลายเป็น “ศึกสายเลือด” ระหว่างสมาชิกในครอบครัวมีให้เห็นเป็นข่าวในบ้านเรากันอยู่เนือง ๆ จึงไม่ต้องแปลกใจเมื่อเราพบว่าหนึ่งในมูลเหตุความขัดแย้งที่พบมากที่สุดคือเรื่องของ “ผลประโยชน์” นั่นเอง ตราสินค้า สูตรลับผสมพิเศษของสินค้า งานฝีมือที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ถือเป็นสิ่งที่ครอบครัวต้องร่วมกันเก็บรักษาไว้เพราะเป็นหัวใจของธุรกิจ นอกจากนี้ความขัดแย้งในครอบครัวอาจเกิดจากความรู้สึกว่ามี ความไม่เป็นธรรม ความไม่เสมอภาค การได้รับสิทธิพิเศษของสมาชิกบางคน การเลือกที่รักมักที่ชัง ความคลุมเครือในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การเข้าไม่ถึงสวัสดิการของสมาชิก  การขาดระบบจัดการที่ชัดเจน หรือมีผลประโยชน์และทรัพย์สินบางอย่าง ที่ไม่สามารถแบ่งให้ลงตัวเท่า ๆกันได้โดยง่าย เช่น ที่ดินของมีค่าของตระกูล ของสะสม ภาพวาด ของโบราณ พระพุทธรูป วัตถุมงคล ฯลฯ ผลประโยชน์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว ตั้งแต่ หุ้นของธุรกิจครอบครัว การแบ่งหุ้นให้สมาชิกครอบครัวถือเป็นประเด็นหลักในเรื่องของผลประโยชน์ การตัดสินใจของผู้ก่อตั้งว่าจะให้หุ้นกับสมาชิกคนไหนบ้างเป็นเรื่องของส่วนบุคคล เริ่มตั้งแต่การแบ่งหุ้นให้ลูกเท่า ๆ กันทุกคน เพื่อความเสมอภาคและคิดว่ายุติธรรมที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาของความขัดแย้ง แต่ความเสี่ยงคือเมื่อทุกคนได้หุ้นเท่า ๆ กัน ความเป็นเจ้าของธุรกิจก็ถูกหารเฉลี่ยลงไป ความสนใจในการบริหารธุรกิจของสมาชิกแต่ละคนอาจลดน้อยลงตามไปด้วย เนื่องจากผลกำไรที่ได้จะต้องถูกแบ่งไปให้สมาชิกทุกคนเท่า ๆ กัน มีตัวอย่างของครอบครัวหนึ่งที่มีการแบ่งหุ้นเท่า ๆ กัน พี่คนโตที่เป็นผู้นำเริ่มไม่สนใจธุรกิจหันไปทำธุรกิจส่วนตัว ในขณะที่น้อง ๆ เริ่มรู้สึกถึงความเอาเปรียบและในที่สุดก็มีปัญหากัน การแบ่งหุ้นให้สมาชิกในจำนวนที่ไม่เท่ากัน โดยให้สมาชิกผู้ชายที่ทำงาน มากกว่าสมาชิกหญิง หรือการกำหนดผู้รับช่วงต่อธุรกิจที่ชัดเจน (ซึ่งมีข้อดี และเป็นสิ่งที่ทำกันในหลายๆ บ้าน) อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องที่สมาชิกคนอื่น ๆ อาจไม่พอใจ หรือผู้สืบทอดที่ถูกวางตัวไว้แล้วอาจไม่เก่งจริงหรือไม่อยากทำธุรกิจของที่บ้านก็ได้ ผลประโยชน์บางอย่างเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแบ่งให้ลงตัวหรือเท่า ๆ กันได้ เช่น ที่ดินในพื้นที่ต่าง ๆ สิ่งปลูกสร้าง ของสะสมมีค่าต่าง ๆ ในขณะที่สมาชิกครอบครัวต้องการสิ่งเหล่านี้เหมือน ๆ กัน ที่ดินผืนเดียวกันและไม่สามารถตกลงกันได้ ซึ่งผลลัพธ์จะออกมาคนหนึ่งได้ คนหนึ่งเสียหรือถ้าไม่ยอมกันความสัมพันธ์ก็จะเสียหาย บางครอบครัวเมื่อถึงเวลาที่ต้องมีการแบ่งทรัพย์สิน  ถ้าหัวหน้าครอบครัวอยู่ก็จะเป็นคนตัดสินว่าจะให้ใครดูแลหรือให้ลูก ๆ ไปตกลงกันเอง ผลลัพธ์บางทีก็ตกลงกันได้ บางทีก็ใช้วิธีจับฉลากเลยก็มี ผลประโยชน์ที่มีมูลค่าที่ครอบครัวต้องรักษาไว้

เมื่อ “เลือดเข้มกว่าน้ำ” ความสัมพันธ์คือรากฐานที่มั่นคงของครอบครัว

ความขัดแย้งในครอบครัวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งคือ ความชัดแย้งที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกัน ซึ่งมีรากฐานสำคัญมาจากความเชื่อและไว้วางใจซึ่งกันและกัน  พี่น้องที่กินนอนเล่นด้วยกันตั้งแต่เด็กจะมีความสนิทสนมมากกว่าพี่น้องที่แยกกันอยู่ เมื่อเวลาต้องมาทำงานด้วยกันการกระทบกระทั่งกัน พี่น้องที่สนิทกันก็ให้อภัยกัน ในขณะที่พี่น้องที่ไม่สนิทกันอาจไม่ให้อภัย และไม่ลืมการกระทำ และอาจจะมีการขุดออกมาต่อว่ากันเมื่อมีโอกาส
FIRM

เมื่อ “เลือดเข้มกว่าน้ำ” ความสัมพันธ์คือรากฐานที่มั่นคงของครอบครัว

tetuer adip iscing

ความขัดแย้งในครอบครัวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งคือ ความชัดแย้งที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกัน ซึ่งมีรากฐานสำคัญมาจากความเชื่อและไว้วางใจซึ่งกันและกัน  พี่น้องที่กินนอนเล่นด้วยกันตั้งแต่เด็กจะมีความสนิทสนมมากกว่าพี่น้องที่แยกกันอยู่ เมื่อเวลาต้องมาทำงานด้วยกันการกระทบกระทั่งกัน พี่น้องที่สนิทกันก็ให้อภัยกัน ในขณะที่พี่น้องที่ไม่สนิทกันอาจไม่ให้อภัย และไม่ลืมการกระทำ และอาจจะมีการขุดออกมาต่อว่ากันเมื่อมีโอกาส ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกที่ทำงานด้วยกันถือเป็นเรื่องของสไตล์การทำงานของแต่ละคน ถ้าสไตล์การทำงานของพ่อเป็นลักษณะผู้นำควบคุมทุกอย่าง เนื่องจากมีประสบการณ์และเคยประสบความยากลำบากมาก่อน  จะใช้อำนาจการตัดสินใจและ ผลักดันลูก ๆ ให้มีทำงานตามที่ตนเองต้องการ ลูก ๆ บางคนจะรู้สึกอึดอัดและเครียด มีตัวอย่างของครอบครัวหนึ่งที่ลูกเดินออกไปจากธุรกิจเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน ถ้าพ่อเป็นคนลักษณะตามใจ จะไม่ใช้อำนาจในการบังคับแต่อาจจะสนับสนุนลูก ๆ ให้ตัดสินใจด้วยตัวเองให้ลูก ๆ ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกระยะเวลาหนึ่งก่อนตัดสินใจเข้ามาร่วมงานในธุรกิจครอบครัว ซึ่งไม่ว่าสไตล์การทำงานของพ่อจะเป็นแบบไหนก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไป ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง เครือญาติ เขย สะใภ้ ก็มีความเสี่ยงให้เกิดข้อขัดแย้งได้ เช่น  การต่อสู้ของพี่น้องที่ชิงความได้เปรียบในการบริหารงาน การเข้ามาทำงานของเขย หรือสะใภ้ ที่มีผลกระทบกับการทำงานของพี่น้อง การให้ความเกรงใจกันในการทำงานมากเกินไป การต่อว่าสมาชิกครอบครัวต่อหน้าพนักงาน การไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน หรือแม้แต่การที่อยู่อาศัยในพื้นที่เดียวกัน กินเล่นด้วยกัน เพื่อความสามัคคี แต่เมื่อต่างคนต่างแต่งงานมีครอบครัวใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องเริ่มเปลี่ยนแปลง หรือเมื่อเขย หรือสะใภ้มีการกระทบกระทั่งกันก็จะลามไปถึงพี่น้อง เรื่องความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของการเขียนข้อตกลงในครอบครัว หรือธรรมนูญครอบครัว (Family Charter) เพราะถ้าความสัมพันธ์เสียหายแล้ว เกิดความไม่ไว้วางใจกัน ไม่เชื่อใจกัน โอกาสที่จะหาข้อตกลงกันจะมีความยากขึ้นเป็นทวีคูณ เนื่องจากการเขียนธรรมนูญครอบครัวจะใช้หลักของความเห็นพ้องต้องกันของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ธรรมนูญครอบครัวที่ถูกเขียนโดยผู้นำครอบครัวแต่เพียงลำพัง อาจได้รับการปฏิบัติตามเฉพาะในช่วงสมัยที่ท่านยังดำรงชีวิตอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นเรื่องที่มีสมาชิกมีส่วนได้ส่วนเสีย และขาดข้อตกลงร่วมจากสมาชิกครอบครัวทุกคน ธรรมนูญครอบครัวที่จะมาช่วยสร้างความสมานสามัคคีในครอบครัวได้นั้น จะต้องวางรากฐานมาจากการจัดตั้งสภาครอบครัว รวมถึงคณะกรรมการด้านธุรกิจ ที่จะมาช่วยลดบทบาทของการเผชิญหน้าระหว่างสมาชิก หรือลดความเสี่ยงที่จะมีโอกาสให้เกิดข้อขัดแย้ง คณะกรรมการสภาครอบครัวมาจากตัวแทนสายครอบครัวซึ่งถ้าสมาชิกท่านใดมีปัญหาระหว่างสมาชิกท่านอื่น ครอบครัวก็จะใช้สภาครอบครัวเป็นตัวจัดการกรณีพิพาทระหว่างสมาชิก รวมทั้งสามารถจัดตั้งกองทุนครอบครัว เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมระหว่างครอบครัว การทำ Team Building การปลูกฝัง ถ่ายทอดค่านิยมครอบครัว การทำ Summer Camp ให้สมาชิกรุ่นใหม่ ๆ การท่องเที่ยวประจำปีของสมาชิกครอบครัวทั้งหมด และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างรากฐานความสามัคคี  ความสนิมสนม ไว้วางใจ ให้เกิดกับสมาชิกทุกคน อันจะช่วยป้องกันหรือบรรเทาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ หรือการกระทบกระทั่งระหว่างกันได้ในอนาคต   โดย ทีมที่ปรึกษา info@firmfamilybusiness.com บริษัท เฟิร์ม….
FIRM

เมื่อ “เลือดเข้มกว่าน้ำ” ความสัมพันธ์คือรากฐานที่มั่นคงของครอบครัว

ความขัดแย้งในครอบครัวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งคือ ความชัดแย้งที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกัน ซึ่งมีรากฐานสำคัญมาจากความเชื่อและไว้วางใจซึ่งกันและกัน  พี่น้องที่กินนอนเล่นด้วยกันตั้งแต่เด็กจะมีความสนิทสนมมากกว่าพี่น้องที่แยกกันอยู่ เมื่อเวลาต้องมาทำงานด้วยกันการกระทบกระทั่งกัน พี่น้องที่สนิทกันก็ให้อภัยกัน ในขณะที่พี่น้องที่ไม่สนิทกันอาจไม่ให้อภัย และไม่ลืมการกระทำ และอาจจะมีการขุดออกมาต่อว่ากันเมื่อมีโอกาส ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกที่ทำงานด้วยกันถือเป็นเรื่องของสไตล์การทำงานของแต่ละคน ถ้าสไตล์การทำงานของพ่อเป็นลักษณะผู้นำควบคุมทุกอย่าง เนื่องจากมีประสบการณ์และเคยประสบความยากลำบากมาก่อน  จะใช้อำนาจการตัดสินใจและ ผลักดันลูก ๆ ให้มีทำงานตามที่ตนเองต้องการ ลูก ๆ บางคนจะรู้สึกอึดอัดและเครียด มีตัวอย่างของครอบครัวหนึ่งที่ลูกเดินออกไปจากธุรกิจเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน ถ้าพ่อเป็นคนลักษณะตามใจ จะไม่ใช้อำนาจในการบังคับแต่อาจจะสนับสนุนลูก ๆ ให้ตัดสินใจด้วยตัวเองให้ลูก ๆ ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกระยะเวลาหนึ่งก่อนตัดสินใจเข้ามาร่วมงานในธุรกิจครอบครัว ซึ่งไม่ว่าสไตล์การทำงานของพ่อจะเป็นแบบไหนก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไป ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง เครือญาติ เขย สะใภ้ ก็มีความเสี่ยงให้เกิดข้อขัดแย้งได้ เช่น  การต่อสู้ของพี่น้องที่ชิงความได้เปรียบในการบริหารงาน การเข้ามาทำงานของเขย หรือสะใภ้ ที่มีผลกระทบกับการทำงานของพี่น้อง การให้ความเกรงใจกันในการทำงานมากเกินไป การต่อว่าสมาชิกครอบครัวต่อหน้าพนักงาน การไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน หรือแม้แต่การที่อยู่อาศัยในพื้นที่เดียวกัน กินเล่นด้วยกัน เพื่อความสามัคคี แต่เมื่อต่างคนต่างแต่งงานมีครอบครัวใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องเริ่มเปลี่ยนแปลง หรือเมื่อเขย หรือสะใภ้มีการกระทบกระทั่งกันก็จะลามไปถึงพี่น้อง เรื่องความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของการเขียนข้อตกลงในครอบครัว หรือธรรมนูญครอบครัว (Family Charter) เพราะถ้าความสัมพันธ์เสียหายแล้ว เกิดความไม่ไว้วางใจกัน ไม่เชื่อใจกัน โอกาสที่จะหาข้อตกลงกันจะมีความยากขึ้นเป็นทวีคูณ เนื่องจากการเขียนธรรมนูญครอบครัวจะใช้หลักของความเห็นพ้องต้องกันของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ธรรมนูญครอบครัวที่ถูกเขียนโดยผู้นำครอบครัวแต่เพียงลำพัง อาจได้รับการปฏิบัติตามเฉพาะในช่วงสมัยที่ท่านยังดำรงชีวิตอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นเรื่องที่มีสมาชิกมีส่วนได้ส่วนเสีย และขาดข้อตกลงร่วมจากสมาชิกครอบครัวทุกคน ธรรมนูญครอบครัวที่จะมาช่วยสร้างความสมานสามัคคีในครอบครัวได้นั้น จะต้องวางรากฐานมาจากการจัดตั้งสภาครอบครัว รวมถึงคณะกรรมการด้านธุรกิจ ที่จะมาช่วยลดบทบาทของการเผชิญหน้าระหว่างสมาชิก หรือลดความเสี่ยงที่จะมีโอกาสให้เกิดข้อขัดแย้ง คณะกรรมการสภาครอบครัวมาจากตัวแทนสายครอบครัวซึ่งถ้าสมาชิกท่านใดมีปัญหาระหว่างสมาชิกท่านอื่น ครอบครัวก็จะใช้สภาครอบครัวเป็นตัวจัดการกรณีพิพาทระหว่างสมาชิก รวมทั้งสามารถจัดตั้งกองทุนครอบครัว เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมระหว่างครอบครัว การทำ Team Building การปลูกฝัง ถ่ายทอดค่านิยมครอบครัว การทำ Summer Camp ให้สมาชิกรุ่นใหม่ ๆ การท่องเที่ยวประจำปีของสมาชิกครอบครัวทั้งหมด และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างรากฐานความสามัคคี  ความสนิมสนม ไว้วางใจ ให้เกิดกับสมาชิกทุกคน อันจะช่วยป้องกันหรือบรรเทาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ หรือการกระทบกระทั่งระหว่างกันได้ในอนาคต  

ความขัดแย้งที่มาจากทัศนคติ บุคลิกภาพ ค่านิยม ส่วนบุคคล

จากบทความสี่ตอนที่ผ่านมา เราได้รับทราบถึงมูลเหตุของความขัดแย้งอันเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้นได้ในครอบครัวธุรกิจ ได้แก่ ความขัดแย้งที่เกิดจากโครงสร้างครอบครัว และโครงสร้างการบริหารธุรกิจครอบครัว ความขัดแย้งที่เกิดจากการขาดข้อมูล ข้อมูลที่รับรู้ไม่เท่ากัน การปิดบังข้อมูล เปิดเผยไม่หมด หรือขาดการสื่อสารที่ดีพอ ความขัดแย้งที่เกิดจากผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ  และความขัดแย้งที่เกิดจากความสัมพันธ์
FIRM

ความขัดแย้งที่มาจากทัศนคติ บุคลิกภาพ ค่านิยม ส่วนบุคคล

tetuer adip iscing

จากบทความสี่ตอนที่ผ่านมา เราได้รับทราบถึงมูลเหตุของความขัดแย้งอันเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้นได้ในครอบครัวธุรกิจ ได้แก่ ความขัดแย้งที่เกิดจากโครงสร้างครอบครัว และโครงสร้างการบริหารธุรกิจครอบครัว ความขัดแย้งที่เกิดจากการขาดข้อมูล ข้อมูลที่รับรู้ไม่เท่ากัน การปิดบังข้อมูล เปิดเผยไม่หมด หรือขาดการสื่อสารที่ดีพอ ความขัดแย้งที่เกิดจากผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ  และความขัดแย้งที่เกิดจากความสัมพันธ์ ในตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้เราจะกล่าวถึง มูลเหตุความขัดแย้งที่มาจากทัศนคติ บุคลิกภาพ ค่านิยม ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ อารมณ์ ความรู้สึก และรสนิยมส่วนบุคคล ซึ่งบางครั้งพบว่าอาจแก้ไข หรือป้องกันได้ยากกว่า ความขัดแย้งในด้านอื่น ๆ อาทิ ผลประโยชน์ ซึ่งสามารถเจรจา ตกลงกันได้โดยการประนีประนอมหรือการถอยของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง บุคลิกภาพ ทัศนคติ เป็นเรื่องเฉพาะของบุคคล ซึ่งแม้แต่พี่น้องก็มีความแตกต่างกัน แต่เมื่อคนเราต้องมาทำงานร่วมกัน เรื่องบุคลิกภาพ ทัศนคติ และค่านิยมของแต่ละบุคคล ถือเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้เลย อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนให้สมาชิกมีความคิดในการบริหารงานแบบนี้ ความคิดในเชิงบวก ความคิดในเชิงลบ สมาชิกมีสไตล์การใช้ชีวิตแบบไหนจะถูกถ่ายทอดลงมาสู่สไตล์การทำงานด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้ก่อตั้งธุรกิจอาจมีนิสัยเป็นนักบุกเบิก ชอบทำงานหามรุ่งหามค่ำ จนรอบรู้ทุกเรื่องเพราะทำทุกอย่างเองหมด ในขณะที่ลูก ๆ ที่ต้องมารับช่วงต่อธุรกิจ อาจไม่ได้เป็นเหมือนกัน เพราะมีประสบการณ์น้อยกว่า แต่มีความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา ก็จะชอบนำระบบ เครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการบริหารธุรกิจ และกฎระเบียบในการบริหารเข้ามาใช้หรือผู้ก่อตั้งมักจะตัดสินใจทางธุรกิจด้วยการฟันธง และใช้ประสบการณ์ในการตัดสินใจทำให้ตัดสินใจด้วยความรวดเร็ว ขณะที่ลูก ๆ ตัดสินใจช้ากว่าทำให้พ่อเกิดความหงุดหงิด เพราะยังไม่มีประสบการณ์เหมือนพ่อ หรือสมาชิกบางคนอาจชอบใช้ชีวิตหรูหรา ชอบออกสังคม ในขณะที่สมาชิกอีกคนชอบอยู่บ้าน ฯลฯ ดังนั้นเรื่องของบุคลิกส่วนตัว ทัศนคติ หรือค่านิยมส่วนตัว จึงควรถูกนำมาพิจารณาก่อนการเขียนธรรมนูญครอบครัว โดยทาง บริษัท เฟิร์มจะมีแบบทดสอบบุคลิกภาพให้ครอบครัวที่เข้ารับการปรึกษาทำเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้สมาชิกครอบครัวได้เข้าใจกันและกันมากขึ้น  ซึ่งจากประสบการณ์ที่ทำ เราพบว่าผลที่ได้บางครั้งก็อาจจะออกมาไม่ตรงกับที่สมาชิกท่านอื่นคิด เนื่องจากปกติแล้วเราจะรู้กว้าง ๆ ว่าสมาชิกท่านอื่นเป็นอย่างไร แต่พอผลทดสอบออกมาอาจเป็นมากกว่าที่ทุกคนคิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามาพูดคุยกันจะทำให้สมาชิกมีความเข้าใจกันมากขึ้น ความขัดแย้งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกันว่าแต่ละคนมีความต่าง โดยลองให้สมาชิกวาดวงกลม 2 วง วงหนึ่งคือวงกลมครอบครัวสื่อถึง “ความรักในครอบครัวจะทำให้ธุรกิจเข้มแข็ง” อีกวงคือวงกลมธุรกิจครอบครัวสื่อถึง “ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว” ใครคิดว่าอันไหนสำคัญก็วาดวงนั้นใหญ่กว่าอีกวง และให้เหตุผลว่าทำไมถึงคิดแบบนั้น ผลที่ได้เราจะเห็นมุมมองของสมาชิกแต่ละคน ตั้งแต่การให้น้ำหนักหรือขนาดวงกลมที่แตกต่างกัน เหตุผลที่มาจากทัศนคติที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนลงไปในธรรมนูญครอบครัวที่แต่ละคนต้องการด้วย….
FIRM

ความขัดแย้งที่มาจากทัศนคติ บุคลิกภาพ ค่านิยม ส่วนบุคคล

จากบทความสี่ตอนที่ผ่านมา เราได้รับทราบถึงมูลเหตุของความขัดแย้งอันเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้นได้ในครอบครัวธุรกิจ ได้แก่ ความขัดแย้งที่เกิดจากโครงสร้างครอบครัว และโครงสร้างการบริหารธุรกิจครอบครัว ความขัดแย้งที่เกิดจากการขาดข้อมูล ข้อมูลที่รับรู้ไม่เท่ากัน การปิดบังข้อมูล เปิดเผยไม่หมด หรือขาดการสื่อสารที่ดีพอ ความขัดแย้งที่เกิดจากผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ  และความขัดแย้งที่เกิดจากความสัมพันธ์ ในตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้เราจะกล่าวถึง มูลเหตุความขัดแย้งที่มาจากทัศนคติ บุคลิกภาพ ค่านิยม ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ อารมณ์ ความรู้สึก และรสนิยมส่วนบุคคล ซึ่งบางครั้งพบว่าอาจแก้ไข หรือป้องกันได้ยากกว่า ความขัดแย้งในด้านอื่น ๆ อาทิ ผลประโยชน์ ซึ่งสามารถเจรจา ตกลงกันได้โดยการประนีประนอมหรือการถอยของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง บุคลิกภาพ ทัศนคติ เป็นเรื่องเฉพาะของบุคคล ซึ่งแม้แต่พี่น้องก็มีความแตกต่างกัน แต่เมื่อคนเราต้องมาทำงานร่วมกัน เรื่องบุคลิกภาพ ทัศนคติ และค่านิยมของแต่ละบุคคล ถือเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้เลย อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนให้สมาชิกมีความคิดในการบริหารงานแบบนี้ ความคิดในเชิงบวก ความคิดในเชิงลบ สมาชิกมีสไตล์การใช้ชีวิตแบบไหนจะถูกถ่ายทอดลงมาสู่สไตล์การทำงานด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้ก่อตั้งธุรกิจอาจมีนิสัยเป็นนักบุกเบิก ชอบทำงานหามรุ่งหามค่ำ จนรอบรู้ทุกเรื่องเพราะทำทุกอย่างเองหมด ในขณะที่ลูก ๆ ที่ต้องมารับช่วงต่อธุรกิจ อาจไม่ได้เป็นเหมือนกัน เพราะมีประสบการณ์น้อยกว่า แต่มีความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา ก็จะชอบนำระบบ เครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการบริหารธุรกิจ และกฎระเบียบในการบริหารเข้ามาใช้หรือผู้ก่อตั้งมักจะตัดสินใจทางธุรกิจด้วยการฟันธง และใช้ประสบการณ์ในการตัดสินใจทำให้ตัดสินใจด้วยความรวดเร็ว ขณะที่ลูก ๆ ตัดสินใจช้ากว่าทำให้พ่อเกิดความหงุดหงิด เพราะยังไม่มีประสบการณ์เหมือนพ่อ หรือสมาชิกบางคนอาจชอบใช้ชีวิตหรูหรา ชอบออกสังคม ในขณะที่สมาชิกอีกคนชอบอยู่บ้าน ฯลฯ ดังนั้นเรื่องของบุคลิกส่วนตัว ทัศนคติ หรือค่านิยมส่วนตัว จึงควรถูกนำมาพิจารณาก่อนการเขียนธรรมนูญครอบครัว โดยทาง บริษัท เฟิร์มจะมีแบบทดสอบบุคลิกภาพให้ครอบครัวที่เข้ารับการปรึกษาทำเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้สมาชิกครอบครัวได้เข้าใจกันและกันมากขึ้น  ซึ่งจากประสบการณ์ที่ทำ เราพบว่าผลที่ได้บางครั้งก็อาจจะออกมาไม่ตรงกับที่สมาชิกท่านอื่นคิด เนื่องจากปกติแล้วเราจะรู้กว้าง ๆ ว่าสมาชิกท่านอื่นเป็นอย่างไร แต่พอผลทดสอบออกมาอาจเป็นมากกว่าที่ทุกคนคิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามาพูดคุยกันจะทำให้สมาชิกมีความเข้าใจกันมากขึ้น ความขัดแย้งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกันว่าแต่ละคนมีความต่าง โดยลองให้สมาชิกวาดวงกลม 2 วง วงหนึ่งคือวงกลมครอบครัวสื่อถึง “ความรักในครอบครัวจะทำให้ธุรกิจเข้มแข็ง” อีกวงคือวงกลมธุรกิจครอบครัวสื่อถึง “ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว” ใครคิดว่าอันไหนสำคัญก็วาดวงนั้นใหญ่กว่าอีกวง

เจาะเคล็ดลับการบริหารชื่อเสียง (และชื่อฉาว) 5 ตระกูลดัง

ในธุรกิจครอบครัวที่มีการค้าขายสินค้าตรงสู่มือผู้บริโภคนั้น เรื่องชื่อเสียงมีความสำคัญมาก เพราะหากสินค้านั้น ๆ เกิดปัญหาขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่มาจากสมาชิกครอบครัวเอง หรือมาจากเหตุสุดวิสัย หรือปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เมื่อเกิดเรื่องขึ้น ครอบครัวที่เป็นเจ้าของกิจการนั้น ๆ ก็อาจจะโดนหางเลขไปด้วย ยิ่งธุรกิจไหนที่ใช้ชื่อของตระกูลเป็นชื่อแบรนด์ หรือตราสินค้าด้วยแล้ว ยิ่งควรต้องให้ความสำคัญมากขึ้นอีกหลายเท่าตัว
FIRM

เจาะเคล็ดลับการบริหารชื่อเสียง (และชื่อฉาว) 5 ตระกูลดัง

tetuer adip iscing

ในธุรกิจครอบครัวที่มีการค้าขายสินค้าตรงสู่มือผู้บริโภคนั้น เรื่องชื่อเสียงมีความสำคัญมาก เพราะหากสินค้านั้น ๆ เกิดปัญหาขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่มาจากสมาชิกครอบครัวเอง หรือมาจากเหตุสุดวิสัย หรือปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เมื่อเกิดเรื่องขึ้น ครอบครัวที่เป็นเจ้าของกิจการนั้น ๆ ก็อาจจะโดนหางเลขไปด้วย ยิ่งธุรกิจไหนที่ใช้ชื่อของตระกูลเป็นชื่อแบรนด์ หรือตราสินค้าด้วยแล้ว ยิ่งควรต้องให้ความสำคัญมากขึ้นอีกหลายเท่าตัว เพราะในสมัยนี้ข้อมูลทุกอย่างสามารถสืบค้นได้โดยง่ายว่าใครเป็นใคร ถ้าชื่อเสียงเสียหายก็จะกระทบไปทั้งตระกูล และเมื่อเกิดเรื่องขึ้นแล้วครอบครัวหรือธุรกิจควรจะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบให้เร็วที่สุด ครอบครัวตระกูลมาร์ส (Mars) มีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนั่นคือช็อกโกแลต มาร์ส สนิกเกอร์ เอ็มแอนด์เอ็ม ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นที่รู้จักเพราะเป็นขนมหวานที่อย่างน้อยทุกคนต้องเคยกินกันมาแล้ว แต่ครอบครัวนี้ค่อนข้างเก็บตัวเงียบและไม่ค่อยออกสื่อ ทายาทรุ่นที่ 3 ขับรถแล้วหลับในพุ่งข้ามเลนประสานงากับรถที่แล่นสวนมาทำให้คู่กรณีแท้งลูกที่กำลังใกล้คลอด อีกคนเสียชีวิต ครอบครัวมาร์สได้เข้าไปดูแลครอบครัวผู้เสียหายเป็นอย่างดี และผู้เสียหายแถลงต่อศาลขอร้องศาลให้จำเลยไม่ต้องติดคุกจากการกระทำนี้  ในที่สุดเสียแต่ค่าปรับเท่านั้น ด้านครอบครัวบีม (Beam) เจ้าของวิสกี้เบอร์เบิล จิม บีม ก็ใช้ชื่อตระกูลเป็นตราสินค้าที่สร้างชื่อให้กับตระกูลและของรัฐเคนทักกี ครอบครัวนี้ยึดถือค่านิยมที่ต้องส่งทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และรักษากันไว้เสมอมา เหตุการณ์ไฟไหม้โรงหมักบ่มเหล้าที่ความเสียหายต่อเหล้าใหม่กว่า 40,000 บาร์เรล แล้วตามด้วยแอลกอฮอล์ไหลลงแม่น้ำโอไฮโอ ทำลายชีวิตปลามากมาย แต่สิ่งที่ครอบครัวเจอมากกว่านั้นคือ Social Network ที่กระหน่ำใส่ เช่น สินค้าต้องมีการขึ้นราคาแน่นอน หรือแม้กระทั่งว่า แจ๊ค แดเนียลส์เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ และอีกสารพัด ซึ่งไม่เป็นความจริงทั้งนั้น ในส่วนของตระกูลฮิลตัน (Hilton) ก็เป็นที่รู้จักกันดีในธุรกิจโรงแรมฮิลตัน ที่ดูเหมือนลูกหลานแต่ละคนมีเรื่องอื้อฉาว การแต่งงานของสมาชิกกับดารารุ่นใหญ่ Elizabeth Taylor ที่หย่ากันไม่ถึงปี จนมาถึงการใช้ชีวิตล่อแหลมเสื่อมเสียชื่อเสียงของ Paris Hilton ถึงแม้ว่า Paris Hilton จะไม่ได้เข้ามาบริหารโรงแรมของครอบครัวก็ตาม แต่ยังไงก็เป็นลูกหลานคนหนึ่งที่มีนามสกุล Hilton ทำอะไรที่ไหนคนมักตั้งคำถามว่า ทายาททำยังงี้ก็ได้เหรอ อยู่เป็นประจำ เอสซี จอห์นสัน ที่มีผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือนมากมาย ครอบครัวนี้ใช้สโลแกนและประกาศชัดเจนว่า “เราคือธุรกิจครอบครัว” (We Are Family Business)  เพราะต้องการสื่อให้ทุกคนรู้ว่าเพราะเราเป็นธุรกิจครอบครัวเราจึงสร้างผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจความต้องการของครอบครัวอย่างแท้จริง และตามด้วยค่านิยมของครอบครัวว่า “We can make the right decision,….
FIRM

เจาะเคล็ดลับการบริหารชื่อเสียง (และชื่อฉาว) 5 ตระกูลดัง

ในธุรกิจครอบครัวที่มีการค้าขายสินค้าตรงสู่มือผู้บริโภคนั้น เรื่องชื่อเสียงมีความสำคัญมาก เพราะหากสินค้านั้น ๆ เกิดปัญหาขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่มาจากสมาชิกครอบครัวเอง หรือมาจากเหตุสุดวิสัย หรือปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เมื่อเกิดเรื่องขึ้น ครอบครัวที่เป็นเจ้าของกิจการนั้น ๆ ก็อาจจะโดนหางเลขไปด้วย ยิ่งธุรกิจไหนที่ใช้ชื่อของตระกูลเป็นชื่อแบรนด์ หรือตราสินค้าด้วยแล้ว ยิ่งควรต้องให้ความสำคัญมากขึ้นอีกหลายเท่าตัว เพราะในสมัยนี้ข้อมูลทุกอย่างสามารถสืบค้นได้โดยง่ายว่าใครเป็นใคร ถ้าชื่อเสียงเสียหายก็จะกระทบไปทั้งตระกูล และเมื่อเกิดเรื่องขึ้นแล้วครอบครัวหรือธุรกิจควรจะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบให้เร็วที่สุด ครอบครัวตระกูลมาร์ส (Mars) มีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนั่นคือช็อกโกแลต มาร์ส สนิกเกอร์ เอ็มแอนด์เอ็ม ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นที่รู้จักเพราะเป็นขนมหวานที่อย่างน้อยทุกคนต้องเคยกินกันมาแล้ว แต่ครอบครัวนี้ค่อนข้างเก็บตัวเงียบและไม่ค่อยออกสื่อ ทายาทรุ่นที่ 3 ขับรถแล้วหลับในพุ่งข้ามเลนประสานงากับรถที่แล่นสวนมาทำให้คู่กรณีแท้งลูกที่กำลังใกล้คลอด อีกคนเสียชีวิต ครอบครัวมาร์สได้เข้าไปดูแลครอบครัวผู้เสียหายเป็นอย่างดี และผู้เสียหายแถลงต่อศาลขอร้องศาลให้จำเลยไม่ต้องติดคุกจากการกระทำนี้  ในที่สุดเสียแต่ค่าปรับเท่านั้น ด้านครอบครัวบีม (Beam) เจ้าของวิสกี้เบอร์เบิล จิม บีม ก็ใช้ชื่อตระกูลเป็นตราสินค้าที่สร้างชื่อให้กับตระกูลและของรัฐเคนทักกี ครอบครัวนี้ยึดถือค่านิยมที่ต้องส่งทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และรักษากันไว้เสมอมา เหตุการณ์ไฟไหม้โรงหมักบ่มเหล้าที่ความเสียหายต่อเหล้าใหม่กว่า 40,000 บาร์เรล แล้วตามด้วยแอลกอฮอล์ไหลลงแม่น้ำโอไฮโอ ทำลายชีวิตปลามากมาย แต่สิ่งที่ครอบครัวเจอมากกว่านั้นคือ Social Network ที่กระหน่ำใส่ เช่น สินค้าต้องมีการขึ้นราคาแน่นอน หรือแม้กระทั่งว่า แจ๊ค แดเนียลส์เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ และอีกสารพัด ซึ่งไม่เป็นความจริงทั้งนั้น ในส่วนของตระกูลฮิลตัน (Hilton) ก็เป็นที่รู้จักกันดีในธุรกิจโรงแรมฮิลตัน ที่ดูเหมือนลูกหลานแต่ละคนมีเรื่องอื้อฉาว การแต่งงานของสมาชิกกับดารารุ่นใหญ่ Elizabeth Taylor ที่หย่ากันไม่ถึงปี จนมาถึงการใช้ชีวิตล่อแหลมเสื่อมเสียชื่อเสียงของ Paris Hilton ถึงแม้ว่า Paris Hilton จะไม่ได้เข้ามาบริหารโรงแรมของครอบครัวก็ตาม แต่ยังไงก็เป็นลูกหลานคนหนึ่งที่มีนามสกุล Hilton ทำอะไรที่ไหนคนมักตั้งคำถามว่า ทายาททำยังงี้ก็ได้เหรอ อยู่เป็นประจำ เอสซี จอห์นสัน ที่มีผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือนมากมาย ครอบครัวนี้ใช้สโลแกนและประกาศชัดเจนว่า “เราคือธุรกิจครอบครัว” (We Are Family Business)  เพราะต้องการสื่อให้ทุกคนรู้ว่าเพราะเราเป็นธุรกิจครอบครัวเราจึงสร้างผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจความต้องการของครอบครัวอย่างแท้จริง และตามด้วยค่านิยมของครอบครัวว่า “We

VIDEO

Family Business รวมเกร็ดเคล็ดลับบริหารธุรกิจครอบครัว
Family Business รวมเกร็ดเคล็ดลับบริหารธุรกิจครอบครัว
FastFish EP.25 ธุรกิจครอบครัวได้เปรียบ หรือเสียเปรียบในยุคดิสรัปฯ? (Fea. วิเชฐ ตันติวานิช)
FastFish EP.25 ธุรกิจครอบครัวได้เปรียบ หรือเสียเปรียบในยุคดิสรัปฯ? (Fea. วิเชฐ ตันติวานิช)
Victoria Mars, Mars, Inc.: How Does a Family Business Survive?
Victoria Mars, Mars, Inc.: How Does a Family Business Survive?
Adizes - How to Get Out of the Founder's Trap (EN/TH)
Adizes - How to Get Out of the Founder's Trap (EN/TH)
How the Robbins Family Went from Baskin-Robbins to the Food Revolution
How the Robbins Family Went from Baskin-Robbins to the Food Revolution
เคล็ดลับการสืบทอดธุรกิจครอบครัว และแบ่งปันผลประโยชน์ของตระกูลจิราธิวัฒน์ (06/02/62- 2)
เคล็ดลับการสืบทอดธุรกิจครอบครัว และแบ่งปันผลประโยชน์ของตระกูลจิราธิวัฒน์ (06/02/62- 2)

VIDEO

Family Business รวมเกร็ดเคล็ดลับบริหารธุรกิจครอบครัว
Family Business รวมเกร็ดเคล็ดลับบริหารธุรกิจครอบครัว
FastFish EP.25 ธุรกิจครอบครัวได้เปรียบ หรือเสียเปรียบในยุคดิสรัปฯ? (Fea. วิเชฐ ตันติวานิช)
FastFish EP.25 ธุรกิจครอบครัวได้เปรียบ หรือเสียเปรียบในยุคดิสรัปฯ? (Fea. วิเชฐ ตันติวานิช)
Victoria Mars, Mars, Inc.: How Does a Family Business Survive?
Victoria Mars, Mars, Inc.: How Does a Family Business Survive?
Adizes - How to Get Out of the Founder's Trap (EN/TH)
Adizes - How to Get Out of the Founder's Trap (EN/TH)
How the Robbins Family Went from Baskin-Robbins to the Food Revolution
How the Robbins Family Went from Baskin-Robbins to the Food Revolution
เคล็ดลับการสืบทอดธุรกิจครอบครัว และแบ่งปันผลประโยชน์ของตระกูลจิราธิวัฒน์ (06/02/62- 2)
เคล็ดลับการสืบทอดธุรกิจครอบครัว และแบ่งปันผลประโยชน์ของตระกูลจิราธิวัฒน์ (06/02/62- 2)
นิรัต กาญจนาคพันธุ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เฟิร์ม จำกัด

คุณนิรัต มีประสบการณ์การทำงานระดับบริหารมากว่า 20 ปี โดยเริ่มทำงานในธุรกิจโฆษณาก่อนเข้าสู่ธุรกิจคมนาคม ดูแลรับผิดชอบงานการบริหารการตลาดและการขายให้กับแบรนด์มือถือชั้นนำ ก่อนจะผันตัวเองมาทำงานด้านที่ปรึกษาการบริหารการตลาด ซึ่งทำให้ได้เห็นปัญหา และการตัดสินใจในเบื้องหน้าและเบื้องลึกของธุรกิจครอบครัวหลากหลายรูปแบบ


คุณนิรัตเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญและผู้บุกเบิกในการให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวธุรกิจและการจัดทำธรรมนูญครอบครัว โดยในระหว่างที่ร่วมงานกับ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CED) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในตำแหน่งผู้บริหารสายงานการให้คำปรึกษาธุรกิจครอบครัว ได้นำประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัวไทยไปร่วมพัฒนาหลักสูตรเรื่อง “ธรรมนูญครอบครัว” เพื่อสอนให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ ทายาท และผู้ที่สนใจได้เข้าใจในเรื่องของการสร้างข้อตกลงของธุรกิจครอบครัว


จนถึงปัจจุบัน คุณนิรัตได้ให้คำปรึกษาและจัดทำธรรมนูญครอบครัวธรรมนูญครอบครัวมาแล้วกว่า 40 ครอบครัว และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องธรรมนูญครอบครัวในหลายหลักสูตร รวมทั้งจัดคอร์สสัมมนาให้องค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องธรรมนูญครอบครัวและการสร้างข้อตกลงในครอบครัวเป็นการเฉพาะอีกด้วย

วิเชฐ ตันติวานิช
ประธาน บริษัท เฟิร์ม จำกัด

คุณวิเชฐ เป็นผู้คร่ำหวอดในแวดวงตลาดทุน และผู้บริหารมืออาชีพมากว่า 30 ปี ทั้งในธุรกิจธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย์ กองทุนรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งหลักสูตรของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ที่ได้รับความนิยมที่สุดหลักสูตรหนึ่งในประเทศไทย

นอกจากที่ “เฟิร์ม” แล้ว ปัจจุบันคุณวิเชฐ ดำรงตำแหน่งในองค์กรภายรัฐและเอกชนหลายแห่ง อาทิ ประธานหลักสูตร 2Morrow Scaler: Beyond Frontiers ประธานกรรมการบริหารศูนย์ C asean กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กรรมการอิสระในกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED FUND) ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ไทยแอร์เอเชีย), กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์, กรรมการอิสระ บมจ. ภัทรลิสซิ่ง และ บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์

คุณวิเชฐเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาการจัดทำธรรมนูญครอบครัว โดยพัฒนาวิธีการจาก Babson College สหรัฐอเมริกา และได้คิดค้นหลักสูตร BSMART ให้กับธนาคารกรุงเทพ เพื่ออบรมลูกค้าของธนาคารในเรื่องการส่งต่อธุรกิจสู่ทายาทได้อย่างราบรื่น โดยจัดการอบรมมาแล้ว 8 ปี รวมประมาณ 380 ครอบครัว

คุณวิเชฐเรียนจบคณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบปริญญาโท MBA, Finance & Marketing จาก University of Hartford สหรัฐอเมริกา

3/6

Family Office

ที่ปรึกษาจัดทำ “สำนักงานครอบครัว” หรือ Family Office เพื่อบริหารจัดการความมั่งคั่งและสินทรัพย์ของครอบครัว ซึ่งรวมถึงการให้คำแนะนำด้านการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการความมั่งคั่ง การพิจารณาทางเลือกและผลิตภัณฑ์การลงทุน ผลตอบแทน การวางแผนมรดก ระบบการบริหารจัดการ งบประมาณ ภาษี กฎหมาย การศึกษา การบริจาค และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครอง สร้างการเติบโตและสามารถส่งต่อความมั่งคั่งและสินทรัพย์ของครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่าง มั่นคง และราบรื่น โดยพันธมิตรของ FIRM คุณ วิรัช สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการการบริหารสินทรัพย์และวาณิชธนกิจจาก ICHAM ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 35 ปีในสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ UCAP Asia Pte (สิงคโปร์), RBS Coutts Bank (สิงคโปร์) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ Focal Enterprise (ฮ่องกง) EFG Bank (สิงคโปร์)

3/6

Family Office

ที่ปรึกษาจัดทำ “สำนักงานครอบครัว” หรือ Family Office เพื่อบริหารจัดการความมั่งคั่งและสินทรัพย์ของครอบครัว ซึ่งรวมถึงการให้คำแนะนำด้านการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการความมั่งคั่ง การพิจารณาทางเลือกและผลิตภัณฑ์การลงทุน ผลตอบแทน การวางแผนมรดก ระบบการบริหารจัดการ งบประมาณ ภาษี กฎหมาย การศึกษา การบริจาค และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครอง สร้างการเติบโตและสามารถส่งต่อความมั่งคั่งและสินทรัพย์ของครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่าง มั่นคง และราบรื่น

โดยพันธมิตรของ FIRM คุณ วิรัช สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการการบริหารสินทรัพย์และวาณิชธนกิจจาก ICHAM ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 35 ปีในสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ UCAP Asia Pte (สิงคโปร์), RBS Coutts Bank (สิงคโปร์) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ Focal Enterprise (ฮ่องกง) EFG Bank (สิงคโปร์)

5/6

“สานความรัก ความเข้าใจ
และการสื่อสารในครอบครัว”

บริการให้คำปรึกษาครอบครัว โดยนักจิตวิทยาการปรึกษา และผูู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์บุคลิกภาพ ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ เพื่อช่วยให้สมาชิกในครอบครัวผสานความรัก ความสามัคคี สามารถสื่อสารระหว่างกันและมีความเข้าใจกันได้ดีขึ้น ตลอดจนสามารถค้นหาความต้องการและศักยภาพของตนเองและสมาชิกครอบครัว รู้จักตนเอง ยอมรับในตนเอง และเชื่อมโยงไปบุคคลรอบข้างโปรแกรม “สานความรัก ความเข้าใจ และการสื่อสารในครอบครัว” ประกอบด้วยการให้คำปรึกษา (สานเสวนา) รวม 6 ครั้ง ** สานเสวนาครั้งที่ 1 ทำความรู้จักตนเอง ทบทวนตัวเอง รู้จักโลกภายในของตนเอง ทำความรู้จักกับเหตุการณ์และผลกระทบที่เข้ามาในชีวิต ฝึกการเปลี่ยนเปลี่ยนภายในตนเองเริ่มต้นจากตนเอง (ผลสแกนนิ้ววัดบุคลิกภาพ เป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งในการทำความรู้จักตนเองในครั้งที่ 1 นี้) สานเสวนาครั้งที่ 2 ทำความรู้จักความคิด ความรู้สึก อารมณ์ ความคาดหวังของตนเอง เพื่อค้นหาความต้องการของตนเอง และสามารถยืนยันคุณค่าในตนเองให้เพิ่มมากขึ้น ฝึกการเปลี่ยนเปลี่ยนภายในตนเองเริ่มต้นจากตนเอง สานเสวนาครั้งที่ 3 ตระหนักและเข้าใจตนเอง รับผิดชอบกับสิ่งที่ตนเองเลือก โดยการสร้างมุมมองใหม่ๆ ฝึกการเปลี่ยนเปลี่ยนภายในตนเองเริ่มต้นจากตนเอง สานเสวนาครั้งที่ 4 เยียวยาความสัมพันธ์ ยอมรับกับความรักที่ไม่มีเงื่อนไข กฎของครอบครัว ฝึกการเปลี่ยนเปลี่ยนภายในตนเองเชื่อมโยงไปยังผู้อื่น สานเสวนาครั้งที่ 5 ยอมรับและเปลี่ยนแปลงตนเอง เชื่อมโยงหัวใจไปสู้คนรอบข้างด้วยความอ่อนโยน ยืนยันคุณค่าทั้งของตนเองและยืนยันคุณค่าของผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการเชื่อมโยงตนเองเข้ากับผู้อื่น ได้โดยไม่บังคับตัวเอง ไม่ฝืนใจตนเอง เชื่อมโยงด้วยความเต็มใจจริงใจ (แต่ละคนจับคู่ เข้าทีละคู่จนครบทุกคนในครอบครัว) สานเสวนาครั้งที่ 6 สร้างกลไกใหม่ในครอบครัว ตัวตนใหม่ที่พร้อมเรียนรู้ในความสัมพันธ์ที่ไม่รู้สึกอึดอัด เติบโตไปพร้อมกัน เดินไปด้วยกัน ** การให้คำปรึกษาอาจมีกระบวนการการเปลี่ยนแปลงการให้คำปรึกษาตามผู้รับคำปรึกษาในขณะที่ให้บริการตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความพร้อมของจิตใจของผู้รับคำปรึกษาในขณะนั้น

5/6

“สานความรัก ความเข้าใจ และการสื่อสารในครอบครัว”
บริการให้คำปรึกษาครอบครัว โดยนักจิตวิทยาการปรึกษา และผูู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์บุคลิกภาพ ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ เพื่อช่วยให้สมาชิกในครอบครัวผสานความรัก ความสามัคคี สามารถสื่อสารระหว่างกันและมีความเข้าใจกันได้ดีขึ้น ตลอดจนสามารถค้นหาความต้องการและศักยภาพของตนเองและสมาชิกครอบครัว รู้จักตนเอง ยอมรับในตนเอง และเชื่อมโยงไปบุคคลรอบข้าง โปรแกรม “สานความรัก ความเข้าใจ และการสื่อสารในครอบครัว” ประกอบด้วยการให้คำปรึกษา (สานเสวนา) รวม 6 ครั้ง ** สานเสวนาครั้งที่ 1 ทำความรู้จักตนเอง ทบทวนตัวเอง รู้จักโลกภายในของตนเอง ทำความรู้จักกับเหตุการณ์และผลกระทบที่เข้ามาในชีวิต ฝึกการเปลี่ยนเปลี่ยนภายในตนเองเริ่มต้นจากตนเอง (ผลสแกนนิ้ววัดบุคลิกภาพ เป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งในการทำความรู้จักตนเองในครั้งที่ 1 นี้) สานเสวนาครั้งที่ 2 ทำความรู้จักความคิด ความรู้สึก อารมณ์ ความคาดหวังของตนเอง เพื่อค้นหาความต้องการของตนเอง และสามารถยืนยันคุณค่าในตนเองให้เพิ่มมากขึ้น ฝึกการเปลี่ยนเปลี่ยนภายในตนเองเริ่มต้นจากตนเอง สานเสวนาครั้งที่ 3 ตระหนักและเข้าใจตนเอง รับผิดชอบกับสิ่งที่ตนเองเลือก โดยการสร้างมุมมองใหม่ๆ ฝึกการเปลี่ยนเปลี่ยนภายในตนเองเริ่มต้นจากตนเอง สานเสวนาครั้งที่ 4 เยียวยาความสัมพันธ์ ยอมรับกับความรักที่ไม่มีเงื่อนไข กฎของครอบครัว ฝึกการเปลี่ยนเปลี่ยนภายในตนเองเชื่อมโยงไปยังผู้อื่น สานเสวนาครั้งที่ 5 ยอมรับและเปลี่ยนแปลงตนเอง เชื่อมโยงหัวใจไปสู้คนรอบข้างด้วยความอ่อนโยน ยืนยันคุณค่าทั้งของตนเองและยืนยันคุณค่าของผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการเชื่อมโยงตนเองเข้ากับผู้อื่น ได้โดยไม่บังคับตัวเอง ไม่ฝืนใจตนเอง เชื่อมโยงด้วยความเต็มใจจริงใจ (แต่ละคนจับคู่ เข้าทีละคู่จนครบทุกคนในครอบครัว) สานเสวนาครั้งที่ 6 สร้างกลไกใหม่ในครอบครัว ตัวตนใหม่ที่พร้อมเรียนรู้ในความสัมพันธ์ที่ไม่รู้สึกอึดอัด เติบโตไปพร้อมกัน เดินไปด้วยกัน ** การให้คำปรึกษาอาจมีกระบวนการการเปลี่ยนแปลงการให้คำปรึกษาตามผู้รับคำปรึกษาในขณะที่ให้บริการตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความพร้อมของจิตใจของผู้รับคำปรึกษาในขณะนั้น

1/6

Family Charter

ให้บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจครอบครัวและการจัดทำธรรมนูญครอบครัว เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว วางกฎ กติกาในการบริหารจัดการสินทรัพย์ และผลประโยชน์ของสมาชิกครอบครัว กำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมของครอบครัว กำหนดบทบาทของสมาชิก การวางแผนสืบทอด สวัสดิการ การจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งของครอบครัว การจัดตั้งคณะกรรมการด้านธุรกิจ ฯลฯ

1/6

Family Charter

ให้บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจครอบครัวและการจัดทำธรรมนูญครอบครัว เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว วางกฎ กติกาในการบริหารจัดการสินทรัพย์ และผลประโยชน์ของสมาชิกครอบครัว กำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมของครอบครัว กำหนดบทบาทของสมาชิก การวางแผนสืบทอด สวัสดิการ การจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งของครอบครัว การจัดตั้งคณะกรรมการด้านธุรกิจ ฯลฯ

4/6

Business Transformation

ภาพรวมโดยทั่วไปของธุรกิจ เรามีหน้าบ้าน คือตลาดที่เราต้องบุกออกไปเพื่อให้ได้ธุรกิจเข้ามาในบ้าน และทุกธุรกิจก็ต้องมีหลังบ้าน คือ การวางโครงสร้างบริหารจัดการเพื่อทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ตรงเวลา และถูกต้องตามหลักการทางกฎหมาย แต่หลายต่อหลายธุรกิจที่ต้องสาระวนกับการแก้ไขปัญหาหลังบ้าน ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในเรื่องบุคคลากรที่เกิดจากจากความไม่เข้าใจกัน การช่วงชิงอำนาจ การขาดความรับผิดในบทบาทหน้าที่ สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่หนักและทำให้ทุกธุรกิจต้องสูญเสียพลังงานในการจัดการอย่างมาก ซึ่งสิ่งนี้ทำให้ธุรกิจขาดประสิทธิภาพในการเก็บรวมรวบพลังสติปัญญาในการสร้างความก้าวหน้าให้กับธุรกิจโดยการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับตัวทางการตลาดให้สอดรับกับโลกใหม่ เป็นต้น Business Transformation จึงเป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์ Potential Improvement Point ของธุรกิจทั้งหน้าบ้าน และหลังบ้านโดยองค์ความรู้จากสหรัฐอเมริกา พันธมิตรของ FIRM คุณรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท Prudent Advisory อดีตนักวาณิชธนกิจและนักยุทธศาสตร์องค์กร ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 35 ปี ในการทรานส์ฟอร์มองค์กร และให้คำแนะนำผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงและการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันคุณรังสรรค์ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) เป็น Managing Partner ในประเทศไทย และ Certified Associate ของ Adizes Institute Worldwide บริษัทที่ปรึกษาจากสหรัฐอเมริกา ที่มีชื้่อเสียงระดับโลกด้านการจัดการองค์กร (ถูกขนานนามว่าเป็น the “America’s best kept secret” ด้านกระบวนการให้คำปรึกษา โดย Ken Blanchardm เจ้าของผลงาน One Minute Manager) นอกจากนี้ยังเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ Blue Ocean ที่ได้รับการรับรองจาก The Blue Ocean Strategic Initiative Center (BOSIC) ประเทศอังกฤษ และเป็น Certified Master Coach และ Advisory Board ของ The Centered for Advance Coaching, USA. คุณรังสรรค์ จบปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก Katz Graduate School of Business และปริญญาตรีจาก Brigham Young University

4/6

Business Transformation

ภาพรวมโดยทั่วไปของธุรกิจ เรามีหน้าบ้าน คือตลาดที่เราต้องบุกออกไปเพื่อให้ได้ธุรกิจเข้ามาในบ้าน และทุกธุรกิจก็ต้องมีหลังบ้าน คือ การวางโครงสร้างบริหารจัดการเพื่อทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ตรงเวลา และถูกต้องตามหลักการทางกฎหมาย แต่หลายต่อหลายธุรกิจที่ต้องสาระวนกับการแก้ไขปัญหาหลังบ้าน ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในเรื่องบุคคลากรที่เกิดจากจากความไม่เข้าใจกัน การช่วงชิงอำนาจ การขาดความรับผิดในบทบาทหน้าที่ สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่หนักและทำให้ทุกธุรกิจต้องสูญเสียพลังงานในการจัดการอย่างมาก ซึ่งสิ่งนี้ทำให้ธุรกิจขาดประสิทธิภาพในการเก็บรวมรวบพลังสติปัญญาในการสร้างความก้าวหน้าให้กับธุรกิจโดยการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับตัวทางการตลาดให้สอดรับกับโลกใหม่ เป็นต้น Business Transformation จึงเป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์ Potential Improvement Point ของธุรกิจทั้งหน้าบ้าน และหลังบ้านโดยองค์ความรู้จากสหรัฐอเมริกา พันธมิตรของ FIRM คุณรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท Prudent Advisory อดีตนักวาณิชธนกิจและนักยุทธศาสตร์องค์กร ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 35 ปี ในการทรานส์ฟอร์มองค์กร และให้คำแนะนำผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงและการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันคุณรังสรรค์ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) เป็น Managing Partner ในประเทศไทย และ Certified Associate ของ Adizes Institute Worldwide บริษัทที่ปรึกษาจากสหรัฐอเมริกา ที่มีชื้่อเสียงระดับโลกด้านการจัดการองค์กร (ถูกขนานนามว่าเป็น the “America’s best kept secret” ด้านกระบวนการให้คำปรึกษา โดย Ken Blanchardm เจ้าของผลงาน One Minute Manager) นอกจากนี้ยังเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ Blue Ocean ที่ได้รับการรับรองจาก The Blue Ocean Strategic Initiative Center (BOSIC) ประเทศอังกฤษ และเป็น Certified Master Coach และ Advisory Board ของ The Centered for Advance Coaching, USA. คุณรังสรรค์ จบปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก Katz Graduate School of Business และปริญญาตรีจาก Brigham Young University

6/6

บริการจัดทำ
ประวัติครอบครัวธุรกิจ

รับจัดทำประวัติของครอบครัว เพื่อส่งต่อวิธีคิด หลักการ ปรัชญาการดำเนินชีวิตและธุรกิจ เส้นทางของการต่อสู้ ปัญหา อุปสรรค ความสำเร็จ และเรื่องราวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และส่งต่อความสำเร็จไปสู่คนรุ่นต่อไป (Family DNA) โดยอดีตบรรณาธิการนิตยสารฟอร์บส และเดอะ เนชั่น

6/6

บริการจัดทำ
ประวัติครอบครัวธุรกิจ

รับจัดทำประวัติของครอบครัว เพื่อส่งต่อวิธีคิด หลักการ ปรัชญาการดำเนินชีวิตและธุรกิจ เส้นทางของการต่อสู้ ปัญหา อุปสรรค ความสำเร็จ และเรื่องราวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และส่งต่อความสำเร็จไปสู่คนรุ่นต่อไป (Family DNA) โดยอดีตบรรณาธิการนิตยสารฟอร์บส และเดอะ เนชั่น

2/6

การจัด Public & Private Class

Customized Class and Public Class จัดคอร์สให้ความรู้เรื่องการสร้างข้อตกลงในครอบครัว และแนวทางในการเขียนธรรมนูญครอบครัวเพื่อสร้างความยั่งยืน และความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวธุรกิจ ประกอบด้วย • การสร้างความเข้าใจกระบวนการเขียนธรรมนูญครอบครัว และจัดทำ Workshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันก่อน • ออกแบบ Workshop สำหรับครอบครัวโดยเฉพาะเทคนิคกระบวนการร่วมกันมองประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญ Private Class รับจัดบรรยายเรื่องธรรมนูญครอบครัวให้เป็นการเฉพาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการเข้าใจหลักการและวิธีการจัดทำธรรมนูญครอบครัว กรณีตัวอย่าง และบทเรียนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับครอบครัว ภายใต้เงื่อนไข และปัจจัยเฉพาะของแต่ละครอบครัว ในแบบเจาะลึก ทั้งในและนอกสถานที่

2/6

การจัด Public & Private Class

Customized Class and Public Class จัดคอร์สให้ความรู้เรื่องการสร้างข้อตกลงในครอบครัว และแนวทางในการเขียนธรรมนูญครอบครัวเพื่อสร้างความยั่งยืน และความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวธุรกิจ ประกอบด้วย • การสร้างความเข้าใจกระบวนการเขียนธรรมนูญครอบครัว และจัดทำ Workshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันก่อน • ออกแบบ Workshop สำหรับครอบครัวโดยเฉพาะเทคนิคกระบวนการร่วมกันมองประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญ Private Class รับจัดบรรยายเรื่องธรรมนูญครอบครัวให้เป็นการเฉพาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการเข้าใจหลักการและวิธีการจัดทำธรรมนูญครอบครัว กรณีตัวอย่าง และบทเรียนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับครอบครัว ภายใต้เงื่อนไข และปัจจัยเฉพาะของแต่ละครอบครัว ในแบบเจาะลึก ทั้งในและนอกสถานที่
วีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟิร์ม จำกัด

คุณวีชัชชฎา มีประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจดนตรี ธุรกิจสุขภาพ และการศึกษา โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนและการบริหารองค์กรทั้งในและต่างประเทศมากว่า 20 ปี อาทิ การวางแผนกลยุทธ์ บริหารจัดการองค์กรธุรกิจข้ามชาติ การตลาด องค์กร  NGO ต่างประเทศ และการช่วยธุรกิจครอบครัวพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับ ประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์

นอกจากที่ “เฟิร์ม” แล้ว ปัจจุบัน คุณวีชัชชฎายังดำรงตำแหน่ง ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชาร์ปแร็บบิส จำกัด, ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท ทูมอโร่ สเกลเลอร์ จำกัด

นอกจากนี้เธอยังมีความสนใจช่วยเหลือสังคม โดยทำงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยต่างชาติและพัฒนาแผนผู้ด้อยโอกาสให้กับองค์การคริสเตียนมากว่า 20 ปี

ทำความรู้จักกับทีมผู้ร่วมก่อตั้ง เฟิร์ม

บริษัท เฟิร์ม จำกัด เป็นการรวมตัวกันของคุณวิเชฐ  ตันติวานิช คุณวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล และคุณนิรัต กาญจนาคพันธุ์ 

ซึ่งล้วนแต่เป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทำงานในองค์กรธุรกิจหลากหลายประเภท อาทิ การเงินธนาคาร ตลาดทุน หลักทรัพย์ สินค้าอุปโภคบริโภค โทรคมนาคม ธุรกิจเพลง สุขภาพ โฆษณา และการศึกษา มากว่า 30 ปี

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการให้คำแนะนำการจัดทำธรรมนูญครอบครัวแก่ตระกูลธุรกิจไทยมากกว่า 40 ครอบครัว ตั้งแต่ขนาดเล็กที่มีสมาชิกครอบครัวเพียง  2 ท่าน ไปจนถึงตระกูลใหญ่ที่มีสมาชิกครอบครัว 200 ท่าน 

จึงทำให้ เฟิร์ม กลายเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดทำธรรมนูญครอบครัวที่มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญนอกจากแนวทางในการจัดทำธรรมนูญครอบครัว ซึ่งเป็นโนว์ฮาวในเชิงเทคนิคแล้ว ความรู้ลึก รู้กว้าง ประสบการณ์ตรงจากการได้คลุกคลี บริหาร และให้คำปรึกษากับธุรกิจครอบครัวชั้นนำในประเทศไทย บารมี  เน็ตเวิร์ค และ ความน่าเชื่อถือ  ของผู้จัดทำ

ยังเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการ Facilitate การจัดทำธรรมนูญครอบครัว และการทำ Business Transformation ให้กับครอบครัวที่มีหลากหลายเจนเนอเรชั่น และแนวความคิด มีโจทย์ธุรกิจและค่านิยมครอบครัวที่แตกต่างกัน ให้ประสบผลสำเร็จและนำไปใช้งานได้อย่างแท้จริง

ดิฉันซึ่งเป็นทายาทปลายเจนเนอเรชั่น 3 มีโอกาสได้เข้าไปอบรมเรื่องธุรกิจครอบครัว ร่วมกับทายาทรุ่นที่ 4 และได้รู้จักกับ คุณวิเชฐ ตันติวานิช ผู้บริหาร บริษัท เฟิร์ม จำกัด จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำธรรมนูญครอบครัวของตระกูล “หงส์หยก” สืบเนื่องจากธุรกิจครอบครัว “หงษ์หยก” ของเราเดินทางมาถึงเจนเนอเรชั่นที่ 3 แล้ว และพวกเราคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไป สมาชิกในครอบครัวมีจำนวนมากขึ้น การสื่อสารถึงแนวความคิดต่างๆของครอบครัวก็อาจเลือนหายไประหว่างกาลเวลา

จึงมีดำริกันว่า ครอบครัวของเราควรมีเครื่องมือที่จะช่วยสืบทอดความคิดและความตั้งใจของบรรพบุรุษไปสู่เจนเนอเรชั่นต่อไป เป็นเหมือนบันทึกข้อตกลงเพื่อป้องกันความไม่เข้าใจกันในครอบครัวและเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งทั้งในส่วนที่เป็นแนวคิด ปรัชญาการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจกฎข้อห้าม รวมถึงกรอบแบบแผนในการจัดการผลประโยชน์ของครอบครัวเพื่อส่งต่อธุรกิจครอบครัวสู่รุ่นต่อๆไป โดยที่กิจการของครอบครัวยังคงเดินหน้าตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งบริษัทที่ต้องการให้ครอบครัวทำงานด้วยกัน บริหารทั้งธุรกิจและครอบครัวร่วมกัน

ปิยะนุช หงษ์หยก

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อนุภาษและบุตร จำกัด

ดิฉันซึ่งเป็นทายาทปลายเจนเนอเรชั่น 3 มีโอกาสได้เข้าไปอบรมเรื่องธุรกิจครอบครัว ร่วมกับทายาทรุ่นที่ 4 และได้รู้จักกับคุณวิเชฐ ตันติวานิช ผู้บริหาร บริษัท เฟิร์ม จำกัด จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำธรรมนูญครอบครัวของตระกูล “หงส์หยก” การทำงานของ “เฟิร์ม” ถือว่ามีความเป็นมืออาชีพสูงจากความสามารถของผู้บริหารบริษัท มีแนวทางดำเนินการจัดทำธรรมนูญครอบครัวได้ตามขั้นตอน มีวิธีการที่ชัดเจนในการสื่อสารกับครอบครัว และมีทีมที่มีประสบการณ์ เพราะบางครั้งถึงแม้มีแบบแผนแนวทาง แต่ถ้าหากไม่มีประสบการณ์ หรือมีความรู้กว้างพอก็จะไม่เข้าใจความแตกต่างของแต่ละครอบครัว สืบเนื่องจากธุรกิจครอบครัว “หงษ์หยก” ของเราเดินทางมาถึงเจนเนอเรชั่นที่ 3 และ 4 แล้ว พวกเราคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไป สมาชิกในครอบครัวมีจำนวนมากขึ้น การสื่อสารถึงแนวความคิดต่างๆของครอบครัวก็อาจเลือนหายไประหว่างกาลเวลา จึงมีดำริกันว่าครอบครัวของเราควรมีเครื่องมือที่จะช่วยสืบทอดความคิดและความตั้งใจของบรรพบุรุษไปสู่เจนเนอเรชั่นต่อไป เป็นเหมือนบันทึกข้อตกลงเพื่อป้องกันความไม่เข้าใจกันในครอบครัวและเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง ทั้งในส่วนที่เป็นแนวคิด ปรัชญาการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจ กฎข้อห้าม รวมถึงกรอบแบบแผนในการจัดการผลประโยชน์ของครอบครัว เพื่อส่งต่อธุรกิจครอบครัวสู่รุ่นต่อๆไป โดยที่กิจการของครอบครัวยังคงเดินหน้าตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งบริษัทที่ต้องการให้ครอบครัวทำงานด้วยกัน บริหารทั้งธุรกิจและครอบครัวร่วมกัน ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทำให้ครอบครัวของเราเชื่อว่า Family Charter หรือธรรมนูญครอบครัวมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการที่จะเป็นตัวช่วยกำหนดแบบแผน กฎระเบียบ ในการบริหารครอบครัว สร้างศักยภาพของครอบครัวและธุรกิจให้เติบโตอย่างมีกรอบแบบแผน ปัจจุบันบ้าน “หงส์หยก” ของเราก็ได้ดำเนินการออกธรรมนูญครอบครัวให้กับสมาชิกในครอบครัวได้สำเร็จลุล่วง มีการตั้งสภาครอบครัวขึ้นมาและจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทำให้สมาชิกในครอบครัวมีความเข้าใจกัน ได้พัฒนาการสื่อสาร สามารถรับฟังความคิดเห็นของกันและกันได้มากขึ้น และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การสื่อสารในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ หากสื่อสารไม่เข้าใจหรือมีอคติต่อกันก็จะเกิดความรู้สึกแตกแยกในครอบครัว การที่มีธรรมนูญครอบครัวจึงจำเป็นสำหรับครอบครัวใหญ่เพื่อความเข้าใจ พัฒนาการสื่อสารร่วมกันมากขึ้น และสามารถดำรงความเป็นครอบครัวได้ต่อเนื่อง เพราะเมื่อแต่ละรุ่นผ่านไป รากของครอบครัว รวมถึงความผูกพันอาจน้อยลง แต่กฏระเบียบของครอบครัวจะชี้ให้เห็นที่มาที่ไปว่าคนในรุ่นก่อนหน้าเราได้ทำอะไรไว้บ้าง ก็จะได้ซึมซับวิถีชีวิต ความคิด และค่านิยมของครอบครัวที่จะเป็นประโยชน์สำหรับรุ่นต่อๆไป .

ปิยะนุช หงษ์หยก

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อนุภาษและบุตร จำกัด

ในการดำเนินการจัดทำ Family Charter หรือ ธรรมนูญครอบครัวของ “กลุ่มวังขนาย” จนสำเร็จ บริษัท เฟิร์ม เปรียบเสมือนอาจารย์ใหญ่ที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ และมีทีมงานมืออาชีพเข้ามาช่วยแบ่งปันประสบการณ์ที่ผ่านมา รวมถึงมีรูปแบบ กระบวนการที่เป็นขั้นตอน และกรณีศึกษาจำนวนมาก ที่เป็นประโยชน์สำหรับแนวทางของการทำธรรมนูญครอบครัว อีกทั้งยังให้คำปรึกษาในด้านกฏหมายได้อีกด้วย 

ธรรมนูญครอบครัวมีความสำคัญมากกับธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกมากกว่า 1 คน เพราะสิ่งนี้จะเป็นเหมือนกฎ กติกา เงื่อนไข สำหรับให้พี่น้อง อยู่ร่วมกันได้ เพื่อให้รับรู้ว่าอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ อะไรเหมาะสม อะไรไม่เหมาะสม ซึ่งก่อนหน้านี้บรรพชนของเราใช้วิธีทำพินัยกรรม เมื่อเสียชีวิตก็แบ่งมรดกแล้วจบกันไป แต่ผมมองว่าถ้าต้องการสานต่อธุรกิจครอบครัวให้ยั่งยืนได้เป็นร้อยปี ก็จำเป็นต้องมีธรรมนูญครอบครัว เช่นเดียวกับที่ ประเทศชาติจะยั่งยืนได้เป็นร้อยปีก็ต้องมีรัฐธรรมนูญ เพียงแต่สิ่งสำคัญที่แตกต่างกันคือธรรมนูญครอบครัวควรจะเขียนโดยทุกคนในครอบครัวมีส่วนร่วม โดยเฉพาะผู้ก่อตั้ง ซึ่งก็คือบรรพชน เขาต้องการอะไร มีแนวคิด เจตนารมณ์แบบใดก็จัดทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นเหมือนคู่มือในอนาคตของครอบครัวใหญ่ 

และนี่คือเหตุผลสำคัญที่ “กลุ่มวังขนาย” ของครอบครัวเราตัดสินใจ ทำธรรมนูญครอบครัว เพราะไม่เพียงต้องการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวเท่านั้น หากแต่ยังสามารถช่วยป้องกันความแตกแยกที่จะเกิดขึ้นภายในครอบครัวอีกด้วย 

เราเชื่อมั่นว่าธรรมนูญครอบครัวคือเครื่องมือที่จะสามารถสร้างความเจริญอย่างยั่งยืนให้ธุรกิจครอบครัวและส่งผลดีไปถึงประเทศชาติได้

ธีระ ณ วังขนาย

รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มวังขนาย

ในการดำเนินการจัดทำ Family Charter หรือ ธรรมนูญครอบครัวของ “กลุ่มวังขนาย” จนสำเร็จ บริษัทเฟิร์มเปรียบเสมือนอาจารย์ใหญ่ที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ และมีทีมงานมืออาชีพเข้ามาช่วยแบ่งปันประสบการณ์ที่ผ่านมา รวมถึงมีรูปแบบ กระบวนการที่เป็นขั้นตอน และกรณีศึกษาจำนวนมาก ที่เป็นประโยชน์สำหรับแนวทางของการทำธรรมนูญครอบครัว อีกทั้งยังให้คำปรึกษาในด้านกฏหมายได้อีกด้วย ธรรมนูญครอบครัวมีความสำคัญมากกับธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกมากกว่า 1 คน เพราะสิ่งนี้จะเป็นเหมือนกฎ กติกา เงื่อนไช สำหรับให้พี่น้อง อยู่ร่วมกันได้ เพื่อให้รับรู้ว่าอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ อะไรเหมาะสม อะไรไม่เหมาะสม ซึ่งก่อนหน้านี้บรรพชนของเราใช้วิธีทำพินัยกรรม เมื่อเสียชีวิตก็แบ่งมรดกแล้วจบกันไป แต่ผมมองว่าถ้าต้องการสานต่อธุรกิจครอบครัวให้ยั่งยืนได้เป็นร้อยปี ก็จำเป็นต้องมีธรรมนูญครอบครัว เช่นเดียวกับที่ประเทศชาติจะยั่งยืนได้เป็นร้อยปีก็ต้องมีรัฐธรรมนูญ เพียงแต่สิ่งสำคัญที่แตกต่างกันคือธรรมนูญครอบครัวควรจะเขียนโดยทุกคนในครอบครัวมีส่วนร่วม โดยเฉพาะผู้ก่อตั้ง ซึ่งก็คือบรรพชน เขาต้องการอะไร มีแนวคิด เจตนารมณ์แบบใดก็จัดทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นเหมือนคู่มือในอนาคตของครอบครัวใหญ่ และนี่คือเหตุผลสำคัญที่ “กลุ่มวังขนาย” ของครอบครัวเราตัดสินใจทำธรรมนูญครอบครัว เพราะไม่เพียงต้องการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวเท่านั้น หากแต่ยังสามารถช่วยป้องกันความแตกแยกที่จะเกิดขึ้นภายในครอบครัวอีกด้วย เราเชื่อมั่นว่าธรรมนูญครอบครัวคือเครื่องมือที่จะสามารถสร้างความเจริญอย่างยั่งยืนให้ธุรกิจครอบครัวและส่งผลดีไปถึงประเทศชาติได้ .

ธีระ ณ วังขนาย

รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มวังขนาย

 ยาธาตุน้ำขาว ตรา กระต่ายบิน เฮโมวิต ยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง และเวชภัณฑ์อีกหลายขนานได้ถือกำเนิดขึ้นมากว่า 7 ทศวรรษ โดยที่สามีและดิฉันเป็นรุ่นที่ 1 ของผู้ดำเนินกิจการของครอบครัว ซึ่งต่อมาได้มีลูกๆมารับช่วงเป็นรุ่นที่ 2 จนกระทั่งปัจจุบันเป็นรุ่นหลานที่รับกิจการสืบทอดต่อเป็นรุ่นที่ 3 และรุ่นนี้เองที่เข้ารับงานในช่วงที่มีการแข่งขันด้านธุรกิจอย่างเข้มข้น ทำให้ต้องเกาะติดกับวิธีการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่อย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

   ธรรมนูญครอบครัวเป็นของใหม่สำหรับดิฉัน แต่เมื่อลูกหลานได้นำเสนอข้อดีต่างๆ ซึ่งดิฉันเห็นว่าน่าจะส่งผลดีต่อกิจการของครอบครัวและสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิก ซึ่งน่าจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าของกิจการอย่างยั่งยืน ดิฉันจึงได้สนับสนุนให้สิ่งใหม่นี้เกิดขึ้น ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของบริษัท “เฟิร์ม” มาระยะหนึ่ง ทำให้ทุกวันนี้เราได้มีธรรมนูญครอบครัวของตระกูล เจียมจรรยา เป็นที่เรียบร้อย 

   ดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ธรรมนูญครอบครัวนี้จะทำหน้าที่ควบคุม กฎ กติกา มารยาท และระเบียบต่างๆ ในบริษัทครอบครัวของเราให้สมาชิกของครอบครัวสามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยความสามัคคี และปราศจากปัญหาใดๆ ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนถึงการอยู่ร่วมกันโดยภราดรภาพของหมู่มวลสมาชิก ทั้งนี้เพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในอนาคตและตลอดไป

สุนันท์ เจียมจรรยา

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

ยาธาตุน้ำขาว ตรา กระต่ายบิน เฮโมวิต ยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง และเวชภัณฑ์อีกหลายขนานได้ถือกำเนิดขึ้นมากว่า 7 ทศวรรษ โดยที่สามีและดิฉันเป็นรุ่นที่ 1 ของผู้ดำเนินกิจการของครอบครัว ซึ่งต่อมาได้มีลูกๆมารับช่วงเป็นรุ่นที่ 2 จนกระทั่งปัจจุบันเป็นรุ่นหลานที่รับกิจการสืบทอดต่อเป็นรุ่นที่ 3 และรุ่นนี้เองที่เข้ารับงานในช่วงที่มีการแข่งขันด้านธุรกิจอย่างเข้มข้น ทำให้ต้องเกาะติดกับวิธีการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่อย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ธรรมนูญครอบครัวเป็นของใหม่สำหรับดิฉัน แต่เมื่อลูกหลานได้นำเสนอข้อดีต่าง ๆ ซึ่งดิฉันเห็นว่าน่าจะส่งผลดีต่อกิจการของครอบครัวและสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิก ซึ่งน่าจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าของกิจการอย่างยั่งยืน ดิฉันจึงได้สนับสนุนให้สิ่งใหม่นี้เกิดขึ้น ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของบริษัท “เฟิร์ม” มาระยะหนึ่ง ทำให้ทุกวันนี้เราได้มีธรรมนูญครอบครัวของตระกูล เจียมจรรยา เป็นที่เรียบร้อย
ดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ธรรมนูญครอบครัวนี้จะทำหน้าที่ควบคุม กฎ กติกา มารยาท และระเบียบต่าง ๆ ในบริษัทครอบครัวของเราให้สมาชิกของครอบครัวสามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยความสามัคคี และปราศจากปัญหาใด ๆ ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนถึงการอยู่ร่วมกันโดยภราดรภาพของหมู่มวลสมาชิก ทั้งนี้เพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในอนาคตและตลอดไป
ยาธาตุน้ำขาว ตรา กระต่ายบิน เฮโมวิต ยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง และเวชภัณฑ์อีกหลายขนานได้ถือกำเนิดขึ้นมากว่า 7 ทศวรรษ โดยที่สามีและดิฉันเป็นรุ่นที่ 1 ของผู้ดำเนินกิจการของครอบครัว ซึ่งต่อมาได้มีลูกๆมารับช่วงเป็นรุ่นที่ 2 จนกระทั่งปัจจุบันเป็นรุ่นหลานที่รับกิจการสืบทอดต่อเป็นรุ่นที่ 3 และรุ่นนี้เองที่เข้ารับงานในช่วงที่มีการแข่งขันด้านธุรกิจอย่างเข้มข้น ทำให้ต้องเกาะติดกับวิธีการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่อย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ธรรมนูญครอบครัวเป็นของใหม่สำหรับดิฉัน แต่เมื่อลูกหลานได้นำเสนอข้อดีต่าง ๆ ซึ่งดิฉันเห็นว่าน่าจะส่งผลดีต่อกิจการของครอบครัวและสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิก ซึ่งน่าจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าของกิจการอย่างยั่งยืน ดิฉันจึงได้สนับสนุนให้สิ่งใหม่นี้เกิดขึ้น ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของบริษัท “เฟิร์ม” มาระยะหนึ่ง ทำให้ทุกวันนี้เราได้มีธรรมนูญครอบครัวของตระกูล เจียมจรรยา เป็นที่เรียบร้อย
ดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ธรรมนูญครอบครัวนี้จะทำหน้าที่ควบคุม กฎ กติกา มารยาท และระเบียบต่าง ๆ ในบริษัทครอบครัวของเราให้สมาชิกของครอบครัวสามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยความสามัคคี และปราศจากปัญหาใด ๆ ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนถึงการอยู่ร่วมกันโดยภราดรภาพของหมู่มวลสมาชิก ทั้งนี้เพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในอนาคตและตลอดไป

.

สุนันท์ เจียมจรรยา

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์